Takarék Személyi Kölcsön

Az akciós induló kamatra vonatkozó ajánlat kizárólag az akcióban részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját megtalálja a fiókkeresőben.

Reprezentatív példa:
Kölcsönösszeg: 1 millió forint
Futamidő: 36 hó
Éves kamat (változó): 9,49%
THM: 11,28%
Havi törlesztőrészlet: 32 133 forint
A teljes fizetendő összeg: 1 156 788 forint
A hitel díja: 173 988 forint

Az akciós induló kamatra vonatkozó ajánlat kizárólag az akcióban résztvevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját megtalálja a www.szemelyikolcson.takarek.hu címen.

* A referencia kamatlábhoz kötött kamat mértéke kamatperióduson (naptári negyedéven) belül nem változik, kamatperiódusonként a referencia kamatláb változásából eredően, azzal azonos mértékben módosulhat.
Az akciós induló kamatfelárra vonatkozó ajánlat 2016. szeptember 30-ig befogadott, 600 000 forint hitelösszeg feletti igénylésekre érvényes, legalább 200 000 forint havi nettó igazolt jövedelem a Hitelintézetnél vezetett számlára történő egyösszegű érkezése esetén.
A Személyi Kölcsön igénylésének feltétele a Szövetkezeti Hitelintézetnél vezetett számla megléte.A nem akciós Személyi Kölcsön esetén a THM: 14,20-17,60%.
A kamatok meghatározása 2016. július 1-jétől alkalmazott 3 havi BUBOR érték figyelembevételével, a THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, valamint az akciós Kölcsön esetében 600 000 forint, míg a nem akciós Kölcsön esetében 500 000 forint hitelösszeg figyelembevételével történt.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlat tételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A kölcsön részletes feltételei megtalálhatók az adott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Szabályaiban illetve a Hirdetményében, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézeti ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben, és honlapján érhet el.