Takarék Személyi Kölcsön

Miért érdemes az akciós Takarék Személyi Kölcsönt választani?

  • A kölcsön 600 ezer - 5 millió forint összegig igényelhető2
  • A futamidő 36 hónaptól - 84 hónapig terjedhet
  • A törlesztési napot ön választhatja meg3

Az igénylés feltétele4:

Legalább 200 000 forint havi nettó igazolt jövedelem a Hitelinézetnél vezetett számlára történő egyösszegű jóváírása a futamidő teljes ideje alatt

Reprezentatív példa:

A hitel teljes összege: 1 millió forint.
A hitel futamideje: 36 hó.
A hitelkamat mértéke és típusa (változó): 9,49%.
A teljes hiteldíj mutató (THM): 11,28%.
A törlesztőrészlet összege: 32 133 forint.
A havi számlavezetési díj: 200 forint (Takarék Lakossági Bankszámla díja).
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 1 173 988 forint.
A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó összege: 173 988 forint.

1 A referencia kamatlábhoz kötött kamat mértéke kamatperióduson (naptári negyedéven) belül nem változik, kamatperiódusonként a referencia kamatláb változásából eredően, azzal azonos mértékben módosulhat. Az akciós Takarék Személyi Kölcsön igénylésének feltétele a Szövetkezeti Hitelintézetnél vezetett számla megléte. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A feltételek és jogszabályok változása esetén a a THM mértéke módosulhat. A nem akciós Személyi Kölcsön esetén a THM: 14,20 - 17,60%. A kamatok meghatározása 2016. július 1-től alkalmazott 3 havi BUBOR érték figyelembevételével, a THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, valamint a 600 000 forint feletti igénylésekre érvényes.

Az akciós Takarék Személyi Kölcsön induló kamatra vonatkozó ajánlat kizárólag az akcióban résztvevő. Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját megtalálja a www.szemelyikolcson.takarek.hu címen.

2 A folyósítható összeg függ az igénylő jövedelmétől, a bírálat és a hitelkapacitás számítás eredményétől.

3 Az Ügyfél által választott törlesztési nap függvényében az első törlesztőrészlet magasabb lehet.

4 Amennyiben az Ügyfél az igénybe vett kamatfelár kedvezményhez szükséges, szerződésben rögzített feltételeket nem teljesíti legalább 3 hónapon keresztül a Hitelintézet a kedvezményt megvonja. A Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) negatív információval szereplő Igénylő nem hitelezhető. Ha a hitelező egy korlátozott időtartamra vagy összegre eltérő, kedvezményes kamatot és díjat számít fel, a THM kiszámításakor érvényes nem kedvezményes kamatot és a díjat kell figyelembe venni a hitelszerződés teljes időtartamára a THM értékének meghatározásakor.

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. Az akciós Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak az adott Szövetkezeti Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Szabályaiban illetve a Hirdetményében, amelyeket a Szövetkezeti Hitelintézeti ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben és honlapján érhet el.